Menu

Ondernemers in beeld

Bedrijfsopvolging

Waarborging van de continuĆÆteit van Schellevis en nastreven van een groeiversnelling, met respect voor en voortbouwend op het erfgoed van Schellevis. Oprichter Piet van Vugt en CEO Arold Korst leggen uit hoe in samenwerking met Gilde de bedrijfs- en leiderschapsopvolging binnen Schellevis is geregeld. Samen investeren in een bloeiend familiebedrijf, een uitbreiding van de productiecapaciteit en vergroting van de de commerciĆ«le voetafdruk naar de buurlanden.
Succession schellevis

Buy-and-build

Het in staat stellen van uitmuntend leiderschap bij Actief Interim om hun pan-Europese expansie ambities mogelijk te maken. Actief Interim CEO Mark Maessen deelt hoe hij zijn visie in de praktijk heeft gebracht en met de steun van Gilde met succes Actief Interim heeft uitgebouwd tot een van de Europese top staffing spelers. Een actief buy & build-programma dat resulteerde in 7 strategische acquisities in vier landen en 200 kantoren - en de ambities reiken nog verder.
Buyandbuild aktief

Groei

Samenwerken met de succesvolle ondernemers van Fruity Line om de organisatie naar het volgende niveau van succes te brengen - en verder. Mark de Bruijn, CEO en medeoprichter van Fruity Line gaat in op het overtuigen van de markt van een revolutionair gezondheidsproduct tot aan het managen van explosieve groei in heel Europa met de hulp van Gilde. Continue opschaling van de productiecapaciteit, het doen van zorgvuldig geselecteerde add-on acquisities, om zo de leidende Europese producent van gezonde verse sappen te worden.
Fruity Line 2

MBO/Carve-out

Het faciliteren van de afsplitsing van Blokker Holding en de transitie naar een sterk en onafhankelijk Leen Bakker, met ruim baan voor ondernemerschap en een ambitieuze groei-agenda. Debbie Klein, CEO van Leen Bakker geeft kleur aan de partnership met Gilde, vertelt over het ingeslagen groeipad, over een winning mood en de fusie met Kwantum. Leen Bakker en Kwantum, het Nederlandse (betere) alternatief voor IKEA!
Mbocarveout leenbakker