Menu

Privacy Policy

Privacy Policy

Wie zijn wij?

Gilde Equity Management Benelux Partners BV (‘Gilde’) is een private equity onderneming. Voor onze bedrijfsvoering verzamelen, bewaren en verwerken we persoonsgegevens (‘gegevens’). Dit Privacy Statement (‘Statement’) geeft een toelichting op hoe we persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. We verwerken de data in overeenstemming met de AVG en de GDPR regelgeving.

Welke gegevens worden vastgelegd?

Welke gegevens we vastleggen is afhankelijk van de relatie tussen u en ons. In het algemeen is het uw naam, postadres, mailadres, functienaam, telefoonnummer, bedrijfsnaam en ondernemingsstructuur.

Ook uw CV, arbeidsverleden, nationaliteit (inclusief kopie van identiteitsbewijs), referenties, uitkomsten van due diligence onderzoek en informatie over uw financiële positie in relatie tot deals/investeringen kan vastgelegd worden.

Hoe komen we aan uw data?

Wij leggen gegevens vast die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u via de mail of op een andere manier met ons communiceert, wanneer u iemand van Gilde ontmoet, wanneer u aan ons informatie vraagt of verstrekt of als u solliciteert.
Uw gegevens kunnen aangevuld worden met informatie uit andere openbare bronnen, zoals zoekmachines, sector specifieke nieuwsbrieven, social media en de website van uw werkgever. Door de aard van onze activiteiten en werkzaamheden kunnen uw gegevens door professionele partijen (onder geheimhouding) aan ons verstrekt worden.

Om veiligheidsredenen hebben wij op ons kantoor camerabewaking. Als u ons kantoor bezoekt kunt u op camerabeelden vastgelegd worden.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen, om potentiele transacties te beoordelen, onze investeringen vast te leggen, aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voor werving en communicatiedoeleinden.

In overeenstemming met de GDPR is onze wettelijk basis voor het verzamelen en vastleggen van uw gegevens dat het noodzakelijk is voor het verrichten van onze activiteiten en doelmatig te kunnen communiceren.

Met wie delen we uw gegevens?

Samenhangend met de hiervoor genoemde doelen, kunnen uw gegevens vastgelegd worden in ons CRM systeem waarvoor wij samenwerken met serviceproviders en verstrekt worden aan professionele adviseurs en business partners zoals
mede-investeerders en lening verstrekkers.

Wij stellen uw gegevens niet beschikbaar aan een derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De periode dat we uw gegevens bewaren is afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn vastgelegd en de regelgeving die van toepassing is.

Gegevensbeveiliging

Gilde heeft toepasselijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang door derden.

Van onze service providers vragen we hetzelfde en we leggen dat contractueel vast.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden
om onze website beter te laten functioneren.

Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website
mogen we wettelijk op uw device opslaan. Voor alle andere cookies
hebben we uw toestemming nodig.

Wij gebruiken alleen cookies om het bezoek van de site te analyseren.

Als u via onze website een YouTube video afspeelt, vragen we u ons Privacystatement
te accepteren in verband met de tracking cookies van YouTube.


Uw rechten

U hebt het recht om te weten welke gegevens we van u vastgelegd hebben en op een kopie daarvan.

U hebt het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en in sommige gevallen kunt u ons vragen om (een deel van) uw gegevens te laten verwijderen.

U hebt ook het recht om uw gegevens in digitale vorm te ontvangen en de gegevens over te laten dragen naar een andere partij voor gegevensverwerking.

Alle vragen met betrekking tot uw gegevens kunt u sturen naar het mailadres: info@gilde.nl.

Wijzigingen van het Privacy Statement

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in September 2018. Wij behouden ons het recht voor om dit Statement te wijzigen als onze gegevensverwerking of de wettelijke regelgeving verandert. Het gewijzigde Privacy Statement zal op onze website geplaatst worden en zal vanaf het moment van plaatsen van toepassing zijn.