Menu

05 maart 2021

Avinty en Jouw Omgeving slaan handen ineen

Samen het verschil willen maken binnen de digitale zorg. Een integrale oplossing bieden voor zorgverlening enerzijds en zorgverantwoording anderzijds. Cliënten, patiënten en verwanten eigen regie geven en behandelaren ontzorgen. Het zijn de belangrijkste elementen die ervoor hebben gezorgd dat Avinty en Jouw Omgeving de handen ineenslaan.

Avinty is een groep softwarebedrijven waar gevestigde namen Avinty GGZ (Impulse Info Systems), Avinty Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg (NederCare), Avinty Revalidatie (VIR e-Care Solutions), RoosterPlatform en Karify gezamenlijk inmiddels meer dan 80.000 zorgprofessionals ondersteunen met software voor de zorg.

Jouw Omgeving

Jouw Omgeving biedt een hoogwaardig eHealth-platform met een focus op jeugd-ggz, jeugdhulp, gehandicaptenzorg, uitwisseling in de regio en PGO. Jouw Omgeving is een eHealth platform voor online behandeling, begeleiding en zelfhulp. Cliënten werken er op een veilige en transparante manier samen met verwanten, netwerk en zorgprofessionals. Dit zorgt voor vertrouwen, verbetert communicatie en geeft zicht op de voortgang. Jouw Omgeving helpt cliënten grip te krijgen op eigen leven.

Het platform kent uitgebreide mogelijkheden om te personaliseren en aan te sluiten op de doelgroep jongeren en het ondersteunen van het gezin. Jouw Omgeving heeft in de afgelopen jaren een groot marktaandeel opgebouwd. Het platform verbindt inmiddels meer dan 60.000 gebruikers met 12.000 zorgprofessionals.

Avinty en Jouw Omgeving zien door de samenwerking grote mogelijkheden om te beantwoorden aan de toenemende vraag naar digitale zorg.

De eHealth software van Jouw Omgeving, de ervaring hiermee in de jeugd- en gehandicaptenzorg, en de expertise in het sociaal domein en op het vlak van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zijn waardevolle toevoegingen aan de reeds aanwezige expertise binnen Avinty. De synergie tussen verschillende zorgoplossingen binnen de groep biedt kansen om in te spelen op actuele ontwikkelingen, zoals het verbeteren van integrale hulpverlening met- en rondom de cliënt en de samenwerking in de keten.

eHealth integratie in de Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg

Jouw Omgeving en het CARE4 ECD van Avinty zijn beide zeer gebruiksvriendelijke en bewezen oplossingen voor de Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg. Door realtime integratie tussen de oplossingen ontstaat er een ecosysteem dat voorziet in meer regie bij de cliënt, betere ondersteuning op afstand en meer werkplezier en gemak voor de zorgprofessional. Daarnaast biedt de combinatie van modules van Karify en Jouw Omgeving het grootste eHealth aanbod voor jeugdzorg en begeleiding binnen Nederland.

Onno Verstegen (CEO Avinty):
“Het gebruik van eHealth in de gezondheidszorg voorziet de cliënten en patiënten in zijn hulpbehoefte en ondersteunt de zorgprofessional bij zijn werk. In deze tijd (van COVID-19) is dat belangrijker geworden dan ooit. Met de toetreding van Jouw Omgeving kunnen we ons ecosysteem uitbouwen naar cliënten, patiënten en verwanten en werken we aan de totaaloplossing van de toekomst. Een toekomst waarin digitale zorg niet meer weg te denken is, de cliënt steeds meer regie heeft, en de zorgprofessional wordt ontzorgd.”

Tom Nij Bijvank (Algemeen directeur Jouw Omgeving):
“Ik ben heel blij met deze samenwerking omdat we met elkaar in staat zijn onze ambities waar te maken. Met de cliënt centraal, en een naadloze integratie van eHealth binnen de ECD’s en EPD’s, kunnen we direct veel betekenen voor de zorg. Daarnaast geven we hiermee de ontwikkeling van de persoonlijke omgeving van de cliënt (PGO) een boost.

De missie van Jouw Omgeving is ‘impact maken, voor gebruiker én zorgprofessional’. Met de toetreding tot de Avinty groep kunnen we die ambitie waarmaken voor het zorglandschap, de sector die het meer dan ooit verdient zo effectief en efficiënt mogelijk te werken.”

Ander nieuws

08 mei 2024

Maarten Hut wordt de nieuwe CEO van Fruity Line