Menu

28 augustus 2017

Drie nieuwe klanten hebben gekozen voor Impulse's USER epd

GGNet biedt geestelijke gezondheidszorg vanuit 60 locaties in Oost-Veluwe en de Achterhoek. De kernactiviteit van GGNet is het behandelen en begeleiden van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking.

Fivoor, een samenwerkingsverband van Palier, Aventurijn en FPC de Kijvelanden, biedt haar patiënten een complete zorgketen: GGZ-reclassering, materieel-juridische dienstverlening en hoogwaardige ambulante, poliklinische en klinische behandeling. Daarnaast specialiseert Fivoor zich in de behandeling van bijzondere doelgroepen, zoals jeugd, patiënten met een lichte verstandelijke beperking en tbs-gestelden.

Fier richt zich op het voorkomen en stoppen van geweld en hulp bij de gevolgen van geweld. Fier is gevestigd op verschillende plaatsen in Nederland en is de enige zorginstelling in Nederland met een NGO-status. Impulse is sponsor geworden van de aan Fier gelieerde Stichting Fiere Vrienden. De geschonken donatie komt volledig ten goede aan directe hulp aan slachtoffers van geweld.

De drie instellingen gaan optimaal gebruik maken van zorgpad ondersteuning. Door de efficiency van het geïntegreerde systeem zullen hulpverleners per jaar veel tijd besparen aan administratieve werkzaamheden. GGNet, Fivoor en Fier stappen begin 2018 over naar USER.

Wij maken tegenwoordig deel uit van een groep samen met Nedercare en VIR e-Care Solutions. Nedercare is leverancier in de Jeugdzorg en gehandicaptenzorg. VIR e-Care Solutions is leverancier in de revalidatiezorg. Samen willen we de administratieve lasten van zorginstellingen substantieel verlagen. Behandelaren en begeleiders moeten eenvoudig kunnen registreren en rapporteren zonder de problematiek van complexe financieringen.

Ander nieuws

08 mei 2024

Maarten Hut wordt de nieuwe CEO van Fruity Line