Menu

09 mei 2011

Nspyre start nearshore vestiging Roemenië

Al geruime tijd ziet Nspyre kansen om klanten te ontzorgen in het kader van kenniscontinuïteit. Nspyre constateert een toenemende schaarste van kennis van technische software in Nederland. Enerzijds door vergrijzing, anderzijds door dalende aantallen studenten. Het initiatief om in Roemenië een eigen nearshore faciliteit op te zetten versterkt de concurrentiepositie in de markt en draagt bij aan de beoogde groeistrategie.

De keuze voor Roemenië en Cluj ligt in meerdere opzichten voor de hand. Roemenië is al in 2007 toegetreden tot de EU en er zijn minimale verschillen in afstand, tijd en cultuur. Daarnaast wordt Cluj officieus beschouwd als hét economische middelpunt en dé universiteitsstad van Roemenië. Ook op langere termijn biedt Cluj met ruim 400 studenten die jaarlijks in computer sciences afstuderen en de Engelse taal machtig zijn een uitstekend perspectief.

De Roemeense vestiging zal zich voornamelijk richten op outsourcingsvraagstukken met dienstverlening als software engineering, testen en beheer. Hiervoor worden de komende periode door lokaal aangesteld management professionals geselecteerd en in dienst genomen. De werkzaamheden die in Roemenië worden uitgevoerd, worden vanuit Nederland intensief begeleid waardoor de kwaliteit en voortgang wordt geborgd. Duurzaam investeren in specifieke domeinkennis en behoud van medewerkers vormen het uitgangspunt voor de dienstverlening.

Ruud de Keijzer, Directeur en verantwoordelijk voor de opzet van Nspyre Roemenië: “Ik ben verheugd met dit uitdagende initiatief waarmee Nspyre haar vleugels internationaal uitslaat. Het stelt ons als hoogwaardige dienstverlener in staat nog meer kennis en specialisme richting onze klanten te kunnen bieden.“

Over Nspyre

Nspyre (voorheen TASK24) behoort tot de meest ervaren en grootste specialistische dienstverleners op het gebied van technische automatisering. Wij zijn overtuigd van de waarde van techniek voor mens en maatschappij en kiezen bewust voor professionals die met hun kennis en ervaring een bijdrage leveren aan het succes van klanten. Bij Nspyre zijn ruim 550 medewerkers werkzaam in vier regio’s. De regionale indeling is een bewuste keuze vanuit de overtuiging dat het ondernemerschap zo decentraal mogelijk in de organisatie moet liggen, dicht bij onze klanten en professionals.

Het dienstenpakket van Nspyre bestrijkt het totale traject van consultancy & projectmanagement, development en engineering tot aan beheer op basis van een Service Level Agreement. Wij werken op projectbasis of via detachering. Met onze passie voor technologie gaan wij geen enkele uitdaging uit de weg.

Voor meer informatie

Nspyre
Ralf Bus, Manager Marketing & Communicatie
M. +31(0)6 533 123 54
E. ralf.bus@nspyre.nl
W. www.nspyre.nl & www.nspyre.ro

Ander nieuws

03 juli 2024

HC Groep en Swegon bundelen hun krachten!